Tikai pagrabā
atradīsi gardākos labumus
×
 x 

Grozs tukšs
Iepirkumu grozs
Grozs tukšs

Lai iegādātā prece Jums sagādātu tikai prieku un nevis vilšanos, lūdzam rūpīgi izlasīt šos garantijas noteikumus:

1. Visām Pagrabs precēm tiek dota ražotāja / izplatītāja garantija, kuras ilgums atkarīgs no konkrēta / izplatītāja noteikumiem. Garantijas noteikumi katrai precei ir noteikti individuāli, tomēr garantijas laiks nav mazāks par 2 gadiem. Pirms preces lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un ražotāja garantijas nosacījumus.

2. Garantija ir spēkā, ja precei tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme, PNS orderis, kvīts vai bankas apliecināts maksājuma uzdevums).

3. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt pirkumu apliecinošajā dokumentā norādītos datus – šādā gadījumā dokuments tiks atzīts pār spēkā neesošu, un Pagrabs darbiniekam būs tiesības atteikt pieņemt preci saskaņā ar garantijas noteikumiem.

4. Garantijas termiņā preces tiek pieņemtas Pagrabs veikalā. Izdevumus, kas saistīti ar preces piegādi Pagrabs veikalam, uzņemas pircējs.

5. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja:
5.1.  Pircējs nevar uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu vai uzrādītais dokuments ir bojāts tādā mērā, ka nav saprotams tā saturs;
5.2.  Prece ir patvaļīgi labota vai izmainīta;
5.3.  Precei radušies bojājumi, kurus izraisījusi ūdens, vielu, šķidrumu, svešķermeņu vai kukaiņu nokļūšana preces iekšienē (neattiecas uz precēm, kurām norādīta attiecīga noturība);
5.4.  Precei ir radies bojājums ražotāja noteiktajiem standartiem neatbilstošas lietošanas gadījumā;
5.5.  Prece ir lietota ar nestandarta piederumiem;
5.6.  Precei ir radušies bojājumi strauju temperatūras svārstību, citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (putekļi, netīrumi, ilgstošs mitrums u.c.);
5.7.  Precēm nav veikta regulārā apkope, par kuru ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
5.8.  Preces bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
5.9.  Prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem;
5.10. Preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt, vai prece nav atpazīstama.

6. Garantijas noteikumi neattiecas uz dilstošām detaļām, dabīgo nolietojumu, papildus piederumiem un aksesuāriem, kas ietilpst precēs.

A Preču pasūtīšana

1. Preces iespējams pasūtīt Pagrabs mājas lapā, reģistrējoties un aizpildot pasūtījuma formu, kas pēc pasūtījuma veikšanas dod iespēju sekot tā apstrādes gaitai.
Reģistrācija mūsu mājas lapā sniegs Jums iespēju Jūsu pirkuma grozam pievienot vienu vai vairākas preces, apskatīties agrāko pirkumu vēsturi, ievadīt vairākas piegādes adreses, izvēlēties sev vēlamo piegādes veidu, ērtāk un ātrāk iegādāties preces un labot savus datus.
2. Preces iespējams pasūtīt arī ar pasūtījuma pieteikumu, sūtot to uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
Veicot pasūtījumu norādiet Jums interesējošo preci un precīzu piegādes adresi, kā arī kontaktpersonas tālruņa numuru.
3. Saņemot preci, lūdzam pārbaudīt, vai esat saņēmis izvēlēto preci atbilstošā komplektācijā un kvalitātē.

B Apmaksas iespējas

1. Par preci jānorēķinās ar priekšapmaksu, pamatojoties uz izrakstītu priekšapmaksas rēķinu, kuru klients saņem pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Priekšapmaksu var apmaksāt ar bezskaidras naudas maksājumu, izmantojot internetbanku vai izmantojot pakalpojumus bankas filiālē.
2. Klientiem ārpus Latvijas priekšapmaksu iespējams apmaksāt izmantojot PAYPAL servisus, pamatojoties uz izrakstītu priekšapmaksas rēķinu.
3. Preču apmaksa ar pēcapmaksu iespējama tikai ar iepriekšēju vienošanos par precēm, kas ir uz vietas Pagrabs noliktavā.
4. Preču apmaksu ir iespējams veikt personīgi Pagrabs noliktavā skaidrā naudā vai ar bankas karti.

C Piegāde

1. Pagrabs piedāvā preču piegādi saskaņā ar preču piegādes termiņu sarakstu visā Latvijas un Eiropas Savienības teritorijā, izmantojot piegādātāju pēc pircēja izvēles.
2. Pagrabs piedāvā saņemt preces mūsu birojā darba dienās no 10:00 līdz 16:00.

D Garantija

1. Garantijas noteikumi ir aprakstīti atsevišķā sadaļā.
2. Garantija ir spēkā, ja precei tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme, PNS orderis, kvīts vai bankas apliecināts maksājuma uzdevums).
3. Garantijas termiņā preces tiek pieņemtas Pagrabs veikalā. Izdevumus, kas saistīti ar preces piegādi Pagrabs veikalam, uzņemas pircējs.

E Citi noteikumi

1. Pirkuma līguma noslēgšanu Latvijas Republikā regulē Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu". Tie nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un interneta veikalā iegādāto preci nodot atpakaļ Pagrabs.
2. Katrs pircējs var izmantot atteikuma tiesības un nodot atpakaļ preci 14 kalendāro dienu laikā, ja Prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 14. pantu:
2.1.  Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja:

 1. tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;
 2. tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
 3. tā nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;
 4. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;
 5. tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;
 6. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;
 7. tā ir viltota.

2.2. Pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, ja:

 1. to sniedzot, nav ievērotas normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu prasības vai tam ir citi trūkumi;
 2. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc pakalpojumu nav iespējams izmantot paredzētajam nolūkam vai arī tas rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi.
 3. Prece vai pakalpojums nav uzskatāms par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja pirms līguma slēgšanas patērētājs ir saņēmis rakstveida brīdinājumu par preces vai pakalpojuma nepienācīgu kvalitāti vai nepienācīgas kvalitātes iemesls ir patērētāja piegādātie materiāli, izņemot gadījumu, kad pakalpojuma sniedzējam kā profesionālim vajadzēja to zināt un rakstveidā brīdināt patērētāju.

3. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu, „atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību”.

4. Atteikuma tiesības precēm ir spēkā tikai un vienīgi tad, ja:
4.1.  Prece tiek nodota atpakaļ nebojāta un pilnā komplektācijā, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu;
4.2.  Tā nav higiēnas prece (kā piemēram, apakšveļa u.c.);
4.3.  Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta kritērijiem.

5. Jums ir tiesības nepieņemt preci tās piegādes brīdī, ja tā ir bojāta vai tai ir bojāts iepakojums, vai arī tā pēc izskata un iepakojuma varētu neatbilst Jūsu pasūtītajai.

6. Pagrabs mājas lapā publicētie noteikumi ir pirkuma līguma sastāvdaļa.

7. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, prece ir jānogādā darba laikā Pagrabs birojā.

8. Atsakoties no preces, samaksa par notikušu preces piegādi netiek atmaksāta, izņemot gadījumu, ja tika izmantots lētākais piegādes veids.

9. Detalizētāku informāciju par patērētāju tiesībām un kārtību, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu Jūs varat iegūt: http://www.ptac.gov.lv/.

10.  Visi Pagrabs noteikumi ir saistoši jebkuram interneta veikala Pagrabs lietotājam un ir spēkā, veicot pasūtījumu jebkurā veidā.

11.  Reģistrējoties Pagrabs mājas lapā, apmeklētājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem noteikumiem, kas izklāstīti Pagrabs lapā sadaļa - Kā Iepirkties. Visi pircēja sniegtie dati tiks izmantoti, lai Pagrabs varētu izpildīt klienta pasūtījumu un preču piegādi saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. To aizsardzība tiek nodrošināta saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

12.  Aizpildot pasūtījuma formu Pagrabs mājas lapā, pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai un vienīgi ar klienta reģistrāciju un pasūtījuma apstrādi, ja vien pircējs nav piekritis papildus informācijas saņemšanai.

13.  Norēķināšanās Pagrabs veikalā notiek EUR. Pircējs, izvēloties citas valūtas, uzņemas valūtas konvertācijas izmaksas uz EUR.

14.  Pagrabs patur tiesības nepiegādāt preci, ja klients nav veicis preces apmaksu.

15.  Cenas un preču piedāvājums Pagrabs veikalā var tikt mainīti bez brīdinājuma.

16.  Pagrabs ievietoto un redzamo preču cenām, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs. Preču parametri vai komplektācija var tikt mainīti, saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām.

17.  Jebkuras informācijas pārpublicēšana bez atsauces uz Pagrabs bez iepriekšējas saskaņošanas ir aizliegta.

 1. Reģistrējieties - izmantojiet pogu Reģistrēties lapas augšā
 2. Ievietojiet pērkamos produktus Iepirkumu grozā
 3. Skatiet preču grozu, lai varētu noformēt pasūtījumu
 4. Izvēlieties piegādes veidu, spiežot uz attiecīgā linka
 5. Izvēlieties maksājuma veidu - standarta uzstādījums ir Priekšapmaksa
 6. Piezīmju sadaļā ievadiet pasūtījumam nepieciešamo informāciju
 7. Iepazīstieties ar veikala noteikumiem un apstipriniet no izlasīšanu ar ķeksi pretim uzrakstam Pakalpojumu noteikumi
 8. Spiediet Apstiprināt pirkumu preču groza lapas apakšā
 9. Gaidiet zvanu no klientu menedžera, kas apstirpinās preču pieejamīu un piegādes termiņus.

 Savus jautājumus varat uzdot rakstiski, izmantojot zemāk redzamo vēstules formu. Atbildi sniedzam 24 h laikā!

.

Piegādi nodrošinām visā Latvijas teritorijā, Eiropas Savienības teritorijā un pēc pieprasījuma arī citur.
Piegāde tiek nodrošināta ar šādiem piegādātājiem:

 1. Latvijas Pasts - vienkāršie sūtījumi un kurjerdienests visā pasaulē
 2. Omniva pakomāti un kurjerdienests Baltijā
 3. DPD - Paku bodes Latvijā un kurjerdienests
 4. UPS - tikai starptautiskajiem pakalpojumiem

Piegādes termiņi:
Preces, kas ir uz vietas Pagrabs noliktavā un apmaksātas līdz plkst. 10:00, tiek izsūtītas tajā pašā dienā, atsevišķos gadījumos ar paziņojumu pircējam - nākamajā dienā.
Preces, kas nav uz vietas Pagrabs noliktavā, tiek piegādātas laikā no 1 līdz 3 nedēļām. Atkarībā no preces ražotāja un preču veida dažas preces ir pieejams ilgākos termiņos, kas tiek atrunāti ar klientu atsevišķi.
Biežāk pirktās preces var atrasties veikala noliktavā, tāpēc par katras preces izsūtīšanas laiku ir informācija katras preces lapā.
Lai pārliecinātos par precīzu piegādes termiņu, uzdodiet mums jautājumu ar formas palīdzību, spiežot uz tekstu (zaļā krāsā) zem preces apraksta "Nosūtiet jautājumu par preci" vai rakstiet e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Uz jebkuriem jautājumiem atbildēsim arī telefoniski.


Piegādes laiks pēc izsūtīšanas no Pagrabs veikala (katru dienu līdz 10:00):

 1. Omniva pakomāts Latvija - 1-3 darba dienas
 2. Omniva pakomāts Baltija - 2-4 darba dienas
 3. Omniva kurjers Latvija - nākamā darba diena
 4. Omniva kurjers Baltija - 1-2 darba dienas
 5. DPD paku bode Latvija - nākamā darba diena
 6. DPD kurjers, Latvija - nākamā darba diena
 7. DPD kurjers, Baltija - nākamā darba diena
 8. DPD kurjers, EU - 3 - 6 darba dienas
 9. VAS "Latvijas Pasts" sīkpakas un pakas, Latvija - 3-4 darba dienas
 10. VAS "Latvijas Pasts" sīkpakas un pakas, Baltija - 3-4 darba dienas
 11. VAS "Latvijas Pasts" kurjers, Latvija - nākamā darba diena
 12. VAS "Latvijas Pasts" kurjers, Baltija - 1-2 darba dienas
 13. VAS "Latvijas Pasts" sīkpakas un pakas, Eiropas Savienība - no 5 līdz 15 darba dienām
 14. VAS "Latvijas Pasts" kurjers, Eiropas Savienība - no 3 līdz 6 darba dienām
 15. VAS "Latvijas Pasts" - citas valstis - lūdzam pieprasīt informāciju individuāli

Piegādes cenas:

 1. Omniva pakomāts Latvija - 3,00 EUR, ieskaitot PVN, līdz 30 kg
 2. Omniva pakomāts Baltija - 8,90 EUR, ieskaitot PVN, līdz 30 kg
 3. Omniva kurjers Latvija - 7,00 EUR, ieskaitot PVN, līdz 30 kg
 4. Omniva kurjers Baltija - atkarībā no svara
 5. DPD paku bode Latvija - 3,00 EUR, ieskaitot PVN, līdz 20 kg
 6. DPD kurjers - atkarībā no svara
 7. VAS "Latvijas Pasts" - atkarībā no svara
 8. VAS "Latvijas Pasts" kurjerdienests - atkarībā no svara

Cenas, kuras mainās atkarībā no svara, lūdzam pieprasīt atsevišķi. Mājaslapā ir iestrādāts kalkulators šo piegādātāju izcenojumu uzrādīšanai, noformējot pasūtījumu.

Savus jautājumus varat uzdot rakstiski, izmantojot zemāk redzamo vēstules formu. Atbildi sniedzam 24 h laikā!

1. Atteikuma tiesības no preces ir pircējiem, kas iegādājas preces attālināti.
2. Katrs pircējs var izmantot atteikuma tiesības un nodot atpakaļ preci 14 kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas dienas, ja Prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 14. pantu:
2.1.  Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja:

 1. tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;
 2. tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
 3. tā nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;
 4. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;
 5. tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;
 6. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;
 7. tā ir viltota.

2.2. Pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, ja:

 1. to sniedzot, nav ievērotas normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu prasības vai tam ir citi trūkumi;
 2. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc pakalpojumu nav iespējams izmantot paredzētajam nolūkam vai arī tas rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi.
 3. Prece vai pakalpojums nav uzskatāms par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja pirms līguma slēgšanas patērētājs ir saņēmis rakstveida brīdinājumu par preces vai pakalpojuma nepienācīgu kvalitāti vai nepienācīgas kvalitātes iemesls ir patērētāja piegādātie materiāli, izņemot gadījumu, kad pakalpojuma sniedzējam kā profesionālim vajadzēja to zināt un rakstveidā brīdināt patērētāju.

3. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu, „atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību”.

4. Atteikuma tiesības precēm ir spēkā tikai un vienīgi tad, ja:
4.1.  Prece tiek nodota atpakaļ nebojāta un pilnā komplektācijā, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu;
4.2.  Tā nav higiēnas prece (kā piemēram, apakšveļa u.c.);
4.3.  Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta kritērijiem.

5. Jums ir tiesības nepieņemt preci tās piegādes brīdī, ja tā ir bojāta vai tai ir bojāts iepakojums, vai arī tā pēc izskata un iepakojuma varētu neatbilst Jūsu pasūtītajai.

Savus jautājumus varat uzdot rakstiski, izmantojot zemāk redzamo vēstules formu. Atbildi sniedzam 24 h laikā!