Tikai pagrabā
atradīsi gardākos labumus
×
 x 

Grozs tukšs
Iepirkumu grozs
Grozs tukšs

Lai iegādātā prece Jums sagādātu tikai prieku un nevis vilšanos, lūdzam rūpīgi izlasīt šos garantijas noteikumus:

1. Visām Pagrabs precēm tiek dota ražotāja / izplatītāja garantija, kuras ilgums atkarīgs no konkrēta / izplatītāja noteikumiem. Garantijas noteikumi katrai precei ir noteikti individuāli, tomēr garantijas laiks nav mazāks par 2 gadiem. Pirms preces lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un ražotāja garantijas nosacījumus.

2. Garantija ir spēkā, ja precei tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme, PNS orderis, kvīts vai bankas apliecināts maksājuma uzdevums).

3. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt pirkumu apliecinošajā dokumentā norādītos datus – šādā gadījumā dokuments tiks atzīts pār spēkā neesošu, un Pagrabs darbiniekam būs tiesības atteikt pieņemt preci saskaņā ar garantijas noteikumiem.

4. Garantijas termiņā preces tiek pieņemtas Pagrabs veikalā. Izdevumus, kas saistīti ar preces piegādi Pagrabs veikalam, uzņemas pircējs.

5. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja:
5.1.  Pircējs nevar uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu vai uzrādītais dokuments ir bojāts tādā mērā, ka nav saprotams tā saturs;
5.2.  Prece ir patvaļīgi labota vai izmainīta;
5.3.  Precei radušies bojājumi, kurus izraisījusi ūdens, vielu, šķidrumu, svešķermeņu vai kukaiņu nokļūšana preces iekšienē (neattiecas uz precēm, kurām norādīta attiecīga noturība);
5.4.  Precei ir radies bojājums ražotāja noteiktajiem standartiem neatbilstošas lietošanas gadījumā;
5.5.  Prece ir lietota ar nestandarta piederumiem;
5.6.  Precei ir radušies bojājumi strauju temperatūras svārstību, citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (putekļi, netīrumi, ilgstošs mitrums u.c.);
5.7.  Precēm nav veikta regulārā apkope, par kuru ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
5.8.  Preces bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
5.9.  Prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem;
5.10. Preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt, vai prece nav atpazīstama.

6. Garantijas noteikumi neattiecas uz dilstošām detaļām, dabīgo nolietojumu, papildus piederumiem un aksesuāriem, kas ietilpst precēs.